نقش تزکیه و پالایش نفس در فرماندهی

مقاله ای در باب دستور جلسه هفتگیاز فرمانبرداری تا فرماندهی»

به قلم کمک راهنما همسفر فرزانه ک


یک فرمانده خودش باید فرمانبردار خوبی باشد و از زورگویی و تحمیل خواسته هایش بپرهیزد و کاری را که به دیگران سفارش می کند اول خودش اجرا کرده باشد و بایستی فرامین و قوانین الهی رابشناسد و به امر و دستور مربی خود ایمان کامل داشته باشد و هزینه و بهای آن را که تلاش و کوشش مستمر است بپردازد

زمان برگزاری کارگاه های آموزشی و آدرس نمایندگی شیخ بهایی

مقاله در باب جشن گلریزان

مقاله؛ در باب دستور جلسه «ازدواج»

مقاله ای در باب دستور جلسه «جهان بینی در ورزش»

مقاله ای در باب دستور جلسه "هفته همسفر"

مقاله ای در باب دستور جلسه "کمک کنگره به من و کمک من به کنگره"

مقاله در باب دستور جلسه هفتگی "وادی پنجم و تاثیر آن روی من "

دستور ,فرمانبرداری ,خودش ,باب ,جلسه ,مقاله ,باشد و ,در باب ,باب دستور ,فرمانبرداری تا ,را که

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

ترجمه مقاله blogerazad آشپزباشی گروه حفاظتی سپاس کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان سرکان ریش تراش موزر اصل آلمان مطالب اینترنتی همسفر افشان خاطره های دو دیوانه مدير کل آموزش و پرورش استان آذربايجان شرقي